เลิกผลิตTOA TS-801

toa_ts-801
18,490.00 THB ต่อหน่วย Manufacturer: TOATOA

รายละเอียดย่อ :
ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน Chairman Unit
 
รายละเอียดทั้งหมด :

TOA TS-801 ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน

Chairman Unit

 

 

 

TS-801 Chairman Unit ไมโครโฟนประชุมไร้สาย ชุดประธาน เครื่องสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

●System Features and Outline
●Bilingual conference system. Either English interpretation (main audio) or Japanese interpretation (sub audio) is selectable for monitoring.
●Operations such as giving speech permission can be done from the operation PC. *Custom design.
●The number of conference units can be set for any of one, two or four persons allowed to talk at a time.
●All speeches during the conference can be recorded clearly.
●Sub audio(Japanese interpretation) is not recorded.
●Threefold choice vote function enables the voting just at the press of a Vote key on each unit. The result can be instantly totalized on the Central unit.
●Speeches can be addressed to audience via sound amplification. * The sub audio output is not amplified

SPECIFICATION

 
Model No. TS-801 ไมค์ประชุมไร้สาย
Power Source 7.4 V DC (battery), 9 V DC (AC adapter) (supplied from BP-900 battery (option) or AD-0910 AC adapter (option))
Power Consumption MAX. 270 mA
Infrared Emitter/Detector Wavelength 870 nm (AM: Brightness modulation)
Infrared Emitter/Detector Modulation Method Frequency modulation
Infrared Emitter/Detector Carrier Frequency Transmission: Audio channel 1: 7.35 MHzAudio channel 2: 8.10 MHzAudio channel 3: 8.55 MHzAudio channel 4: 9.15 MHzControl channel: 6.45 MHz
  Reception: Audio channel: 1.95 MHz
Infrared Emitter/Detector Acceptance Angle Vertical: 90°, Horizontal: 120°
Infrared Emitter/Detector Emission Angle Vertical: 90°, Horizontal: 120°
Infrared Emitter/Detector Covering Range 7 m (radius)
Input Microphone terminal: Combined type of XLR-4-31 (dedicated for connecting the optional TS-903 or TS-904)
LED Indicator(TS-801·802) Speech indicator (flashes when the unit is out of communications range), Power indicator (flashes when the unit is out of communications range or when the battery level is low)
Battery Life Approx. 10 hours (when the fully-charged BP-900 battery is used with "During Speech" to "Standby" ratio of 1:2)
Operating Temperature 0.to+40.
Dimensions 210(W )×65.9(H )×152(D )mm
Weight 630g
Option Microphone: TS-903, TS-904 (Select either one.)Lithium-ion battery: BP-900 AC adapter: AD-0910