MIDAS Pro1-TP Pack

midas_pro1-tp_pack
midas_pro1-tp_packmidas_pro1-tp_pack2midas_pro1-tp_pack3midas_pro1-tp_pack4midas_pro1-tp_pack5midas_pro1-tp_pack6
665,000.00 THB ต่อหน่วย Manufacturer: MIDASMIDAS

รายละเอียดย่อ :
MIDAS Pro1-TP Pack (Touring Grade Road Case) Digital Mixer จะมีกล่องแร็คสำหรับเคลื่อนย้าย งานคอนเสิร์ต
- 100 inputs, 102 outputs
- 24Mic/Line inputs
- 24 Analogue outputs
- 8 VCA, POP groups,
- 6 POP groups
- 3 AES3 outputs
- 2 AES3 inputs Touring Package : Flight Case
- DL153
- Touring Grade Road Case
รายละเอียด :

MIDAS PRO1 TP Pack Promotion

ประกอบด้วย

MIDAS Pro1-IT                                       1 เครื่อง
MIDAS DL153                                         2 เครื่อง

MIDAS Touring Grade Road Case          1 ใบ

-------------------------------------------------------------------

+  DL153 x 2  DL153 16 Input, 8 Output Stage Box

+ Touring Grade Road Case 

-------------------------------------------------------------------

MIDAS Pro1-TP Digital Mixer 100 Inputs, 102 Outputs ดิจิตอล มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

Midas Pro1-TP Digital Mixer จะมีกล่องแร็คสำหรับเคลื่อนย้าย งานคอนเสิร์ต

 The PRO1 breaks new ground for MIDAS digital consoles, featuring an all-new, lightweight aluminium frame, PRO1 is the first stand-alone MIDAS digital console, and sets new standards of portability and performance for a “compact” digital console.

PRO1 is easy to configure and operate. Engineers who are new to MIDAS digital can relax, enjoy the PRO1’s sample-synchronous audio quality, and mix from well within their comfort zone.

Engineers familiar with MIDAS can just load their existing showfile straight into the PRO1, regardless of which MIDAS digital console it was created on, and carry on working.

 PRO1 Configuration

 • 100 inputs x 102 outputs (max capacity) point-to-point routing anywhere within the Network
 • 24 mic/line inputs with MIDAS mic preamps
 • 48 simultaneous input processing channels
 • 24 analogue outputs (including 2 stereo local monitor outputs)
 • 3 AES3 outputs
 • 2 AES3 inputs
 • 27 sample-synchronous, phase-coherent mix buses
 • Up to 12 multi-channel FX engines
 • Up to 28 KLARK TEKNIK DN370 31-band Graphic EQs
 • Full-colour 15" daylight-viewable display screen
 • 8 VCA (Variable Control Association) groups
 • 6 POPulation groups
 • 96kHz 40-bit floating-point processing throughout

 Additional I/O Unit Options

 • DL431 24 in 5 way split: fixed configuration I/O
 • DL251 48 in / 16 out fixed configuration I/O
 • DL252 16 in / 48 out fixed configuration I/O
 • DL351 Up to 64 in / 64 out configurable I/O
 • DL451 Up to 24 in / 24 out configurable I/O

 Control Centre Weight and Dimensions

 • PRO1
 • Width 685.20mm x Depth 722.14mm 
 • (26.98" x 48.43") Weight: 21.5Kg (47.5lbs)*
 • *weights are approximate and out of flight case

 Accessories

 • KLARK TEKNIK DN9331 Rapide Graphic Controller
 • KLARK TEKNIK DN9696 96 track High Resolution Audio Recorder
 • KLARK TEKNIK DN9650 Network Bridge (MADI, Dante, Aviom, Ethersound, CobraNet)