รับออกแบบ-ติดตั้งระบบเสียงตามสาย-อบต-เทศบาล-สินค้าโรงเรียน-หมู่บ้าน-สินค้าเสียงตามสายดิจิตอล-สินค้าip-เสียงไร้สาย-สินค้าระบบเสียงห้องประชุม-สินค้าระบบภาพห้องประชุม-โครงการประชารัฐ-ระบบจอภาพ-led-ป้ายดิจิตอล-จอ-digital-signage

จะคำนวณได้ดังนี้  SPL = (10*(log 30))+ 113

                              = (10*1.477121254)+113

                              = 14.7 + 113

                              = 127.7 dB (เป็นค่าความดังของลำโพงที่ 1 เมตร)

เพราะฉนั้น เมื่อเราต่อลำโพง 30 วัตต์ 1 ใบ กับ เครื่องขยายเสียง 30 วัตต์ ก็จะได้ความดัง 127.7 dB ที่ระยะหน้าลำโพง 1 เมตรครับ