รับออกแบบ-ติดตั้งระบบเสียงตามสาย-อบต-เทศบาล-สินค้าโรงเรียน-หมู่บ้าน-สินค้าเสียงตามสายดิจิตอล-สินค้าip-เสียงไร้สาย-สินค้าระบบเสียงห้องประชุม-สินค้าระบบภาพห้องประชุม-โครงการประชารัฐ-ระบบจอภาพ-led-ป้ายดิจิตอล-จอ-digital-signage

ระบบเสียงประกาศ หรือ PA System ย่อมาจาก Public Address System ลักษณะของระบบเสียงประกาศถูกออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกระจายเสียงให้พื้นที่หรือกลุ่มคนเหล่านันรับทราบข้อมูลทางเสียงประกาศ ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีหลายๆที่นำระบบเสียงประกาศมาใช้งาน เช่น ศูนย์การค้า สนามบิน โรงพยาบาล โรงเรียน สถานศึกษา อบต. เทศบาล สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่กล่าวตัวอย่างมานี้ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบประกาศเสียงตามสายทั้งสิ้น

สิ่งแรกเมื่อเราเข้ามายังพื้นที่ของระบบเสียงประกาศตามสาย จะได้ยินเสียงดังมาจากลำโพง ที่ถูกกำหนดวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่่  ทำให้เราสามารถเดินไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงประกาศนั้น

เสียงมาจากไหน ?

ที่เราได้ยินคือเสียงจากลำโพง แล้วใครเป็นคนประกาศ ประกาศอยู่ที่ไหน แล้วส่งเสียงมาถึงเราได้อย่างไร เห็นไหมครับถ้าเราถามขนาดนี้ เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์พื้นฐานในระบบเสียงประกาศตามสายกันก่อนดังนี้

อุปกรณ์พื้นฐานของระบบเสียงประกาศ

1. ไมค์โครโฟน (Microphone)  ทำหน้าที่รับเสียงจากผู้ประกาศ

2. เครื่องผสมสัญญาณเสียงและปรับแต่งเสียง (Mixer and Processor) ทำหน้าที่รวมสัญญาณเสียงไมค์โครโฟนและเครื่องเล่นเสียงอื่นๆ ให้มีระบบความดังเสียงใกล้เคียงกัน

3. เครื่องขยายเสียง (PA Amplifier) ทำหน้าที่ขยายความดังเสียงให้มากขึ้น ในรูปแบบของสัญญาณทางไฟฟ้า ก่อนส่งไปให้ลำโพงทางสายนำสัญญาณ

4. ลำโพง (Speaker)  ทำหน้าที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าออกเป็นเสียง

จะเห็นได้ว่า ลำโพงเป็นส่วนประกอบสุดท้าย ที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้รับข้าวสาร

ซึ่งถ้าเราสังเกตุลักษณะลำโพง ที่ถูกติดตั้งในพื้นที่ต่างกัน ลำโพงที่ใช้ก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน

จากภาพประกอบด้านบนมีลำโพงหลายรูปแบบซึ่งก็จะถูกนำไปใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

แล้วจะเลือกลำโพงอย่างไร?

คำถามนี้เป็นคำถามที่อาจอยู่ในใจใครหลายคนที่มีโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย

มีวิธีคิดดังนี้

1. ขนาดพื้นที่ เช่นความกว้าง ความสูง

2. ลักษณะของพื้นที่  เช่น วัสดุที่ใช้ทำห้อง ผนังปูน กระจก วัสดุที่ทำเพดาน การออกแบบภายใน

3. ความดังเสียงที่ต้องการ

4. ชนิดของเสียง เช่น เป็นเสียงประกาศอย่างเดียว หรือมีการเปิดเสียงเพลงด้วย หรือเป็นเสียงแจ้งเตือนภัย

5. พื้นที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร หรือ นอกอาคาร หรือเป็นพื้นที่แบบพิเศษเช่น ที่เก็บน้ำมัน หรือสารเคมี

ในระบบเสียงประกาศนั้นมีลำโพงให้เลือกใช้มากมาย ก็จะใช้วิธีคิดเบื้องต้นดัง 5 ข้อที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นจึงไปเลือกลำโพงที่มีอยู่ในตลาดมาติดตั้งใช้งาน
หากท่านใดมีโครงการ หรือต้องการคำปรึกษาปรับปรุงระบบเสียงประกาศที่มีอยู่เดิม สามารถติดต่อเข้ามาได้ ที  บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด

ติดต่อฝ่ายขาย คุณชิษณุพงศ์ อ่อนช้อย
Mobile : 08-1943-6122
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.