การคำนวณ SPL = Sound Pressure Level เพื่อหาความดังของลำโพง

เมื่อเราอยากรู้ค่า SPL ของลำโพง และใน Spec Sheet ไม่ได้บอก!!

หลายๆคนคงเจอปัญหากับเลือกซื้อลำโพงให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กระจายเสียงของท่าน

สำหรับลำโพงบางรุ่นจะระบุใน Spec sheet หรือ Data Sheet ว่า SPL = 131dB ซึ่งก็จะทำให้เราทราบความดังสูงสุดที่ลำโพงทำได้เลยครับ

แต่...ลำโพงหลายๆรุ่น ก็ไม่ได้บอกชัดเจนใน Spec Sheet ..

วันนี้จึงขอนำเสนอ การหาค่า SPL ความดังสูงสุดของลำโพง

                                                         
โดยมีสูตรคำนวณคือ SPL = (10*(log วัตต์ของลำโพง)) + ค่าsensitivity 1W/1m

ตัวอย่างเช่น ลำโพงฮอร์นของ TOA รุ่น SC-630M 30วัตต์ มีค่าความไว (sensitivity) ที่ระบุใน Spec Sheet ไว้ 113 dB

จะคำนวณได้ดังนี้  SPL = (10*(log 30))+ 113

                              = (10*1.477121254)+113

                              = 14.7 + 113

                              = 127.7 dB (เป็นค่าความดังของลำโพงที่ 1 เมตร)

เพราะฉนั้น เมื่อเราต่อลำโพง 30 วัตต์ 1 ใบ กับ เครื่องขยายเสียง 30 วัตต์ ก็จะได้ความดัง 127.7 dB ที่ระยะหน้าลำโพง 1 เมตรครับ