การคำนวณ SPL = Sound Pressure Level เพื่อหาความดังของลำโพง

เมื่อเราอยากรู้ค่า SPL ของลำโพง และใน Spec Sheet ไม่ได้บอก!!

หลายๆคนคงเจอปัญหากับเลือกซื้อลำโพงให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กระจายเสียงของท่าน

สำหรับลำโพงบางรุ่นจะระบุใน Spec sheet หรือ Data Sheet ว่า SPL = 131dB ซึ่งก็จะทำให้เราทราบความดังสูงสุดที่ลำโพงทำได้เลยครับ

แต่...ลำโพงหลายๆรุ่น ก็ไม่ได้บอกชัดเจนใน Spec Sheet ..

วันนี้จึงขอนำเสนอ การหาค่า SPL ความดังสูงสุดของลำโพง

                                                         
โดยมีสูตรคำนวณคือ SPL = (10*(log วัตต์ของลำโพง)) + ค่าsensitivity 1W/1m

ตัวอย่างเช่น ลำโพงฮอร์นของ TOA รุ่น SC-630M 30วัตต์ มีค่าความไว (sensitivity) ที่ระบุใน Spec Sheet ไว้ 113 dB

อ่านเพิ่มเติม: การคำนวณ SPL = Sound Pressure Level เพื่อหาความดังของลำโพง

ชนิดของลำโพงในระบบเสียงตามสาย

ลำโพงเป็นส่วนประกอบของระบบเสียงประกาศตามสาย
ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับระบบเสียงประกาศโดยพื้นฐานกันก่อน

อ่านเพิ่มเติม: ชนิดของลำโพงในระบบเสียงตามสาย

เรียนรู้เรื่องของเสียงและการได้ยิน

เสียงและการได้ยิน

 

สวัสดี และยินดีต้อนรับสำหรับผู้อ่านและผู้ที่ให้ความสนใจ ชื่นชอบในเรื่องของเสียง
วันนี้ได้โอกาศดี ซึ่งผมก็ได้ไปค้นเจอเนื้อหาสมัยที่ใช้ในการเรียน ซึ่งมีประโยชน์มากทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเสียงมากขึ้น
จึงได้นำบทความดีๆนี้ มาฝากผู้ที่รักในเรื่องของเสียงกัน หวังว่าคงมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับ

 

อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เรื่องของเสียงและการได้ยิน

การสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ ในพระราชกรณียกิจของในหลวง

พระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์

              พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยด้านการสื่อสารตั้งแต่ทรงพระเยาว์ “…ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับลำโพงขยาย ของเครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ที่ผลิตจากประเทศสวีเดน ยี่ห้อ ‘Centrum’ จากห้องที่ประทับพระองค์ท่านไปยังห้องที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยในบริการเสียงตามสายไม่น้อย…” (สุชาติ เผือกสกนธ์, วันสื่อสารแห่งชาติ : 2530)

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระองค์ พระอัจฉริยะและพระอุตสาหะทั้งมวล เพื่อราษฎรในทุกภูมิภาค พระองค์ทรงมีดำริให้มีการพัฒนาด้านระบบวิทยุสื่อสารอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: การสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ ในพระราชกรณียกิจของในหลวง