ที่อยู่สำนักงาน

บริษัท ซีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547003297
200/52-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แยก1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

CMS Solution Co.,Ltd.
200/52-53 Soi Chaengwattana 10 Yak 1, Thoungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand

Tel : +66(0)2576-1345-8
Fax : +66(0)2576-1143
Http://www.cms-dpa.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณชิษณุพงศ์ อ่อนช้อย

Mobile : 08-1943-6122
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณธนายุต  จงประเสริฐ

Mobile : 08-6526-2935
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณกัญจนพร

Mobile :08-9688-0505
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Support / บริการหลังการขาย

คุณวิฑูรย์  แสงเพ็ชร
-
Mobile : 09-5492-5614
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail Login สำหรับพนักงานบริษัท